Årsmøte 2020

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I STJØRDAL KLATREKLUBB

ONSDAG 04.03-2020 KL.19:00 STJØRDALSHALLEN, MØTEROM ELGEN

  • Valg av møteleder og referent.
  • Godkjenne de stemmeberettigede.
  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Årsberetning for 2019
  • Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019
  • Budsjettforslag 2020
  • Valg av styre.
  • Innkomne saker.

Vel møtt!
– Styret