New Wave

OBS! Vanskelig adkomst til feltet på grunn av anleggsarbeid og sprenging. (oppdatert 28.03.2021)

Om sektoren

New Wave er ikke et nytt felt, men dog en sektor av Hell klatrefelt.

Historikk

Veggen ble oppdaget våren 2015 da Lars Audun Nornes var på pappaperm og ruslet seg en tur med pappapermbarnet. Pussing startet tidlig 2016, og etterhvert kom også Jeanette Wagelid Schjetne med i arbeidet. Sammen pusset de veggen fri for mose, og det var det mye av, deretter bolting og liming, utvikling av sti og testing av ruter. Veggen ble åpnet 5. mai 2016, da stod 11 ruter ferdig, de ble godt mottatt og mye brukt fra dag en.

Klatringen

Veggen er 14 meter høy på det høyeste og ca 100 meter bred. Veggen har mange ulike formasjoner etter at sjøen i sin tid har slitt og formet veggen. Derav navnet New Wave.

Det er til nå 31 ruter. Rutene ligger tett og er snilt boltet med tanke på nybegynnere som ønsker å få uteerfaring.

Klatrefører finnes på 27Crags

Fra premieren på åpningen av sektoren