ÅRSMØTE I STJØRDAL KLATREKLUBB 2023

Torsdag 09.Mars 19:00 STJØRDALSHALLEN, MØTEROM ELGEN

SAKSLISTE

  • 1. Valg av møteleder og referent.
  • 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
  • 3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • 4. Årsberetning for 2022
  • 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2022
  • 6. Budsjettforslag 2023
  • 7. Medlemsavgift
  • 8. Valg av styre.
  • 9. Autobelay
  • 10. Innkomne saker.


Vel møtt
Styret i Stjørdal klatreklubb