Barnegruppa

Barnegruppa er en treningsgruppe for barn i alderen 8-12år. Gruppen ledes av en trener som er godkjent klatreleder inne. Gruppen er en klatreaktivitet for barn, og har stor fokus på lek, samhold og mestring. Barna har med seg en foresatt som kan sikre, der denne personen enten har brattkort, eller har fått opplæring i grunnleggende sikring, og kan sikre under oppsyn av klatreleder.

Har du spørsmål, eller lyst til å melde deg på, ta kontakt