ÅRSMØTE I STJØRDAL KLATREKLUBB


Tirsdag 08.Mars 20:00
STJØRDALSHALLEN, MØTEROM ELGEN

SAKSLISTE
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenne de stemmeberettigede.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Årsberetning for 2021
5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2021
6. Budsjettforslag 2022
7. Medlemsavgift
8. Valg av styre.
9. Innkomne saker.
9.1. Autobelay på Speedvegg.

Vel møtt
Styret i Stjørdal klatreklubb