Alle innlegg av Stjørdal Klatreklubb

Teater i Storvika

I perioden 14. september til 14. oktober har Yggdrasil Teater leid området «Litjvika» som omfatter hele området nord i Storvika. På grunn av at det øves med båt, åpen ild og våpen, har de fått tilatelse av kommunen og fylket i samråd med brann og politi å avstenge området om nødvendig på grunn av sikkerhet. Dette omfatter alle rutene i sektoren «Privaten» «Hjerteveggen» og «Svaveggen». Området er avgrenset med sperretape i skillet mellom Storvika og Litjvika. De har bedt klubben å formidle dette, samt å be om forståelse for at området er avsperret i denne perioden. For mer info om Yggdrasil Teater, gå til http://www.yggdrasil-teater.no

Årsmøte 2020

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I STJØRDAL KLATREKLUBB

ONSDAG 04.03-2020 KL.19:00 STJØRDALSHALLEN, MØTEROM ELGEN

  • Valg av møteleder og referent.
  • Godkjenne de stemmeberettigede.
  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Årsberetning for 2019
  • Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019
  • Budsjettforslag 2020
  • Valg av styre.
  • Innkomne saker.

Vel møtt!
– Styret